Liittokokous peruutettu (koronaepidemian takia)


VR Eläkeläisten Liitto

LIITTOKOKOUSKUTSU 

VR Eläkeläisten Liitto ry:n varsinainen Liittokokous pidetään 7.4.2020 leipomo Laineen tiloissa, Kaarlonkatu 13 Riihimäki, alkaen klo 10:00. Tilaisuus aloitetaan kokousedustajien sisään kirjautumisella. Varsinainen Liittokokous aloitetaan kaikkien kokousedustajien saavuttua. Kokouksen päätyttyä syödään kotiruokalounas noin klo 13:00, ruokailu kustannus 16,00 € / hlö, osastojen tulee maksaa kokousedustajiensa kustannukset ennakkoon Liiton tilille FI15 1063 3500 0900 28, viite n:o 123 viimeistään 27.3.2020 mennessä. Mahdollisista ruoka-allergioista ilmoitettava 29.3.2020 mennessä. Pentti Haapala puh. 050 575 2027 tai pentti.haapala@gmail.com

Osastot toimittavat kokousedustajilleen kuuluvan Liittokokousmateriaalin.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§: ään kuuluvat asiat.

Sääntöjen mukaan esitykset ja aloitteet Liittokokoukselle on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse Liiton hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen varsinaista Liittokokousta. Esitykset ja aloitteet lähetetään Liiton sihteerille 14.3.2020 mennessä. pertti.simo@gmail.com

Hallitus pyytää, että osastot lähettävät kokousedustajiensa valtakirjat kirjallisesti tai sähköpostitse Liiton sihteerille 14.3.2020 mennessä. Työvaliokunta tarkastaa valtakirjat ennen varsinaista Liittokokousta.

Hallitus toivottaa kokousedustajat ja muut asiasta kiinnostuneet Liiton jäsenet tervetulleiksi VREL ry:n varsinaiseen Liittokokoukseen Riihimäelle.

                   Jussi Lanu                                                                               Pertti Simo

               puheenjohtaja                                                                                sihteeri

Osastoja pyydetään ilmoittamaan vuosikokouksissa valittujen v. 2020 toimihenkilöiden nimet, (jos henkilö muutoksia hallituksessa) osoitteet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot Liiton sihteerille, pertti.simo@gmail.com tai kirjallisesti Kokontie 10 F, 04200 Kerava 14.3.2020 mennessä.

Uusi Liiton hallitus pitää järjestäytymiskokouksen heti varsinaisen Liittokokouksen päätyttyä.


Hallitus 14.1.2020


Huom!

                        VR Eläkeläisten Liitto

VR Eläkeläisten liittoristeily Helsinki - Tallinna - Helsinki 12 - 13.5.2020 on peruutettu, hallituksen yksimielisellä päätöksellä, korona viruksen tartunta vaaran vuoksi.

Hallitus seuraa tilannetta , jos korona tartunnat saadaan pysätymään harkitaan ns. liittoristeilyn järjestämistä syksyn 2020 aikana.

Hallitus 10.3.2020